Оптиките в България се обединяват и адаптират към днешното предизвикателно ежедневие, за да посрещат клиентите си в една безопасна и сигурна среда.

Кампанията "Отговорни заедно" е национална кампания, посветена на оптиките в цялата страна, които оказват помощ на клиентите и пациентите за защита на зрението и здравето им, въпреки предизвикателните условия на труд.

Целта на Essilor е да предоставим подкрепа на оптиците при изпълнението на тяхната мисия. Въз основа на текущата правна рамка и добри практики, сме подготвили набор от препоръчителни процедури и специални обучителни модуло за оптиките, участващи в кампанията, които са предназначени да осигурят максилано възможните условия за безопасност. 

Регистрирай своята оптика

Кампанията е подкрепена от Национална Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици (НАБОО) и Български Съюз на Оптометристите (БСО).

Оптиките в България се обединяват и адаптират към днешното предизвикателно ежедневие, за да посрещат клиентите си в една безопасна и сигурна среда.

Повече подробности може да видите, тук:

Протокол за работа в оптиките