Оптики в Оптики, предлагащи AVA™. - Има 1 подходящи оптики.

Благодарение на революцията в оптиката, наречена AVA™, тези оптики предлагат преглед на зрението и ултра-прецизни стъкла с точност от 0.01D. Вече може да произведем твоите стъкла спрямо точните стойности на рецептата, а не закръглени към най-близката стъпка от 0.25D. Изживей комфортния и подробен преглед, предлаган от тези оптики.

Смяна между Изглед "Карта" и Изглед "Списък"