Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Home BG > НОВИНИ > Премиум Гаранция Varilux
Премиум Гаранция Varilux
Разширена гаранция за прогресивни лещи Varilux

Премиум Гаранция Varilux е разширена 2-годишна гаранция за защита на Вашите прогресивни лещи Varilux. С нея в случай на каквато и да е повреда върху лещите (издраскване, спукване, счупване, повреда на покритието и т.н.), ще получите отстъпка за тяхната подмяна с нови, както следва:

  • 75% отстъпка при подмяна през 1-вата година
  • 50% отстъпка при подмяна през 2-рата година
С Премиум Гаранция Varilux ще си спестите грижи и ще намалите значително непредвидените разходи за закупуването на нови лещи в случай на нужда.

VPG logo.png 


УСЛОВИЯ НА ПРЕМИУМ ГАРАНЦИЯ Varilux

Есилор България ЕООД, с ЕИК 175393114,  със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1202, р-н Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 47, (наричано за краткост "Есилор"), в качеството си на търговец на едро на диоптрични лещи, предлага чрез оптичните магазини (наричани за краткост „Дистрибутор") следната допълнителна гаранция на крайните клиенти:

1.       В допълнение към стандартната гаранция, която Есилор предоставя с прогресивни лещи Varilux, на клиентите може да бъде предложена и допълнителна двугодишна удължена гаранция Премиум Гаранция Varilux.

2.       В рамките на две години от закупуване на лещите, в случай на еднократна повреда или счупване на която и да е от закупените лещи и срещу представяне на оригиналната леща с оригиналната й опаковка, Есилор осигурява въз основа на Премиум Гаранция Varilux следните отстъпки от цената на дребно на заместващата леща, приложима към момента на закупуването й:

  •  75% отстъпка през първата година;
  •  50% отстъпка през втората година.

3.       Премиум Гаранция Varilux не се прилага в случай на кражба или изгубване на закупените лещи.

4.       Препоръчителната цена на Премиум Гаранция Varilux е в размер на 60 лв. с ДДС за един комплект лещи. Цената на Премиум Гаранция Varilux следва да се плати от клиента на Дистрибутора в момента на закупуване на лещите. Дистрибуторът издава фактура на клиента за цената на Премиум Гаранция Varilux.

5.       Срещу извършената покупка на Премиум Гаранция Varilux служител в съответния магазин на Дистрибутора предоставя на клиента Ваучер за Премиум Гаранция Varilux. Дистрибуторът е длъжен да постави подпис и печат върху ваучера, както и коректно да въведе следните данни:  име и фамилия на клиента, вид и информация за всяка една от закупените лещи, дата на покупката, номер на поръчка, име и адрес на оптиката, в която е извършена покупката.

6.       Валидността на Премиум Гаранция Varilux се гарантира от ваучера за Премиум Гаранция Varilux, предоставен на клиента от Дистрибутора.

7.       Дистрибуторът е длъжен в момента на закупуване на Премиум Гаранция Varilux да предостави на клиента актуалните условия на Премиум Гаранция Varilux. Запознаването с условията на Премиум Гаранция Varilux се удостоверява от клиента с неговия/нейния подпис. Актуалната версия на условията на Премиум Гаранция Varilux ще бъде също налична на уеб страницата www.essilor.bg

8.       Премиум Гаранция Varilux може да бъде закупена с всяка нова поръчка на лещи Essilor Varilux. Премиум Гаранция Varilux трябва да бъде закупена при закупуване на лещите, като цената й трябва да се плати едновременно с тази на лещите. Есилор ще осигури горепосочената отстъпка на заместващите лещи само при условие, че цената на услугата е платена от клиента на Дистрибутора.

9.       Премиум Гаранция Varilux е валидна в рамките на две години от закупуването на първоначалните лещи и е приложима еднократно за всяка една от двете лещи в комплекта. Премиум Гаранция Varilux не може да бъде закупена за заместваща леща.

10.     Услугата може да се използва с ваучер за Премиум Гаранция Varilux единствено в същата оптика, от която гаранцията е закупена. Премиум Гаранция Varilux може да се използва само за лещи със същите характеристики (сфера, цилиндър, добавка и т.н.) като тези от първоначалната поръчка.

11.     Въз основа на Премиум Гаранция Varilux клиентът получава приложимия процент отстъпка (75% през първата година, съответно 50% през втората година) от цената на дребно без отстъпки на заместващите лещи, приложима към момента на закупуването им в оптиката на Дистрибутора.

12.     Ако Есилор не може да предложи същия продукт, на клиента ще бъде предложен сходен продукт, чиято цена не надвишава тази на първоначално закупения продукт. Ако клиентът избере по-скъп продукт, отстъпката е приложима само до нивото на цената на дребно на първоначалния продукт, а разликата трябва да се заплати 100% от клиента.

13.     Премиум Гаранция Varilux осигурява защита единствено върху лещите и се прилага единствено при повреда на лещите, като не обхваща рамките или други разходи за услуги, свързани с очилата, като например такси за обработка.

14.     Премиум Гаранция Varilux може да бъде ползвана за подмяна на двете лещи от комплекта едновременно или поотделно в рамките на 2-годишния период. Есилор препоръчва подмяната да се прави за комплект лещи, особено в случаи на лещи със специфично покритие и/или оцветяване. При решение на клиента за подмяна само на 1 леща и в случай на несъответствие на покритието и/или оцветяването на заместващата леща, Есилор не носи отговорност за евентуалните разлики. 

15.     За да бъде използвана отстъпката, е необходимо клиентът да разполага с:

  •  повредената леща или лещи Varilux;
  •  оригинални опаковки на лещите;
  •  валидно попълнен ваучер за Премиум Гаранция Varilux.

16.     Ако клиентът не разполага с което и да е от трите, Есилор не може да осигури отстъпките, свързани с Премиум Гаранция Varilux.

17.     Есилор не носи отговорност за действия или бездействия на Дистрибутора.$Resources:imgRssButtonImgAlt;
RSS емисии
Отпечатай
Отпечатай
Изпрати
Изпрати на приятел
НамалиУвеличи
Размер на текст